Fri12192014

Last update09:05:15 PM GMT

Back KẾ HOẠCH-TKB Kế hoạch tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2012-2013 cấp trường

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2012-2013 cấp trường

  • PDF.
Xem kết quả: / 7
Bình thườngTuyệt vời 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT GANG THÉP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /KH-THPTGT

 

Thái Nguyên, ngày 10  tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2012-2013 cấp trường

CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ công văn số 7736/BGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012-2013;

- Căn cứ công văn số 3430 /SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012-2013.

Trường THPT Gang Thép lập kế hoạch tổ chức 02 cuộc thi này như sau:

I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành".

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh ở các khối lớp 10, 11, 12.

3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.

4. Tổ chức cuộc thi

- BGH trường thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới toàn thể học sinh của trường.

- Cuộc thi này dành cho tất cả các em học sinh trong nhà trường, mỗi học sinh  được tham gia không quá 02 bài dự thi.

- Đối với các lớp 10A1, 10A2, 11A1, 11A2 có 02 bài dự thi/1 lớp; Lớp12A1, 12A2 có 01 bài dự thi/1 lớp. (Các lớp sẽ có ban cố vấn là các thầy cô giáo chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có danh sách kèm theo)

- Thời gian nộp bài dự thi chậm nhất vào ngày 18/2/2012 cho đ/c Ngô Thị Quyên – Phó hiệu trưởng nhà trường.

- Ban tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn từ từ 05 đến 10 bài dự thi xuất sắc nhất của trường. Các bài dự thi này được gửi về phòng Giáo dục trung học - Sở GDĐT, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của đơn vị, chậm nhất vào ngày 21/02/2013.

5. Tiêu chí chấm thi

- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;

- Bài viết thể hiện được tính sáng tạo, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức,  kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

6. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi

- Giải thưởng dành cho học sinh cấp trường gồm có các giải như sau: giải nhất, giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích dựa trên số bài của học sinh dự thi. Học sinh đoạt giải trong cuộc thi cấp trường được nhận phần thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Gang Thép.

- Các bài dự thi đoạt giải, được nhà trường gửi đi dự cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học do Sở GD&ĐT tổ chức.

II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trong toàn tỉnh.

2. Đối tượng dự thi:

- Giáo viên hoặc nhóm giáo viên trong nhà trường.

3. Sản phẩm dự thi

- Sản phẩm dự thi là Dự án dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; tư liệu dạy học đã sử dụng: tư liệu (hình ảnh, video, bản ghi chép…) về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế dạy học với học sinh; Sản phẩm của học sinh... tham gia dự án dạy học này.

4. Hồ sơ dự thi, gồm có:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III);

- Đĩa CD ROM chứa Dự án dự thi (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm của học sinh...).

5. Tổ chức cuộc thi

- BGH nhà trường THPT thành lập Ban tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên của trường.

- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi và gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức cuộc thi của của trường. Mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

-   Để có được cuộc thi cấp trường đạt kết quả tốt BTC cuộc thi yêu cầu các bộ môn sau dự thi ít nhất một sản phẩm: Sử, Địa, GDCD, GDQP, Công nghệ, Tin học, Thể dục. Các bộ môn sau dự thi ít nhất hai sản phẩm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Anh văn,  Ngữ văn.

-   Các hồ sơ dự thi gửi về BTC cuộc thi cấp trường hoặc cho đ/c Ngô Thị Quyên – Phó hiệu trưởng chậm nhất vào ngày 02/01/2013.

- Trường tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 05 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất; toàn bộ hồ sơ đoạt giải và không đoạt giải được gửi về phòng Giáo dục Trung học - Sở GDĐT, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của đơn vị, chậm nhất vào ngày 05/01/2013.

- Ban giám khảo cuộc thi của Sở chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải. Sở GDĐT sẽ công bố kết quả cuộc thi chậm nhất vào ngày 10/01/2013.

6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Tính liên môn của dự án: Chỉ rõ được các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học.

- Tính thực tiễn của dự án: Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học.

- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

- Ứng dụng CNTT: CNTT được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi

- Giải thưởng dành cho giáo viên: giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích.

- Nhà trường sẽ chọn các Sản phẩm có chất lượng nhất tham gia cuộc thi do SGD&ĐT tổ chức.

III. Về kinh phí: Trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học và nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân.

Nhận được kế hoạch này, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, các tập thể lớp học sinh và các bộ phận có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH, TTCM, Đại diện các môn;

- Các tập thể lớp;

- Phòng GDTrH-Sở GDĐT (để báo cáo);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Cao Văn Tiến

 

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN TRONG CUỘC THI “VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC”

Ban tổ chức cuộc thi cấp trường mời các thầy cô sau làm nhiệm vụ cố vấn cho các bài dự thi của các lớp theo danh sách sau:

STT

Lớp

Danh sách thầy, cô trong Ban cố vấn

1

10A1

Thầy Duẩn, Thầy Vần, Thầy Dũng, Thầy Hưng, Cô Mai(CN)

2

10A2

Thầy Thành, Cô Huyền, Cô Hà, Cô Hà (Sử), Cô Uyên

3

11A1

Cô Nga, Cô Nhung (Lý), Cô Thắm, Cô Mai (Anh), Cô Hồng

4

11A2

Cô Hải, Cô Ánh, Cô Ngân (Anh), Cô Tuyến, Cô Xuân (Hóa)

5

12A1

Cô Trang (Sinh), Cô Mai (Hóa), Cô My, Cô Hằng (Toán)

6

12A2

Thày Tráng, Cô Mai Phương, Cô Lan (Văn), Cô Đỗ Hằng

 

  • Lưu ý: Nếu các học sinh có bài dự thi không phải ở các lớp trên, GVCN báo lại cho BTC để BTC mời các thầy cô làm nhiệm vụ cố vấn cho các em học sinh đó.