Sun12212014

Last update09:05:15 PM GMT

Back KẾ HOẠCH-TKB KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013

  • PDF.
Xem kết quả: / 5
Bình thườngTuyệt vời 

TRƯỜNG THPT GANG THÉP

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013


1- Tuần học 17 khối 12 & tuần 16 khối 10,11( Từ 26/11/2012 đến 01/12/2012)

- Các tổ chuyên môn thống nhất chương trình ôn tập

- Cử giáo viên ra đề thi, đáp án & biểu điểm (đề bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, phù hợp với học sinh) - Đề thi & đáp án nộp sở Giáo dục (1 bộ / môn /khối)

- Thi 8 môn chung: Toán, Văn, Sử , Địa, Vật lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh

- Thời gian : Toán,Văn : 90 phút.Các môn còn lại 45 phút

- Cấu trúc đề :

+ Tự luận : Toán, Văn, Sử, Địa (2 mã đề/môn)

+ TNKQ 100% ; Lý, Hóa, Sinh, T Anh (4 mã đề/môn)

+ Đề thi gồm : + Phần chung(70%) cho tất cả các học sinh

+ Phần riêng(30%) cho chương trình nâng cao & chương trình chuẩn

- Khối 12 ôn tập học kỳ các môn không thi chung

2- Tuần học 18 khối 12 & tuần 17 khối 10,11( từ 03/12/2012 đến 08/12/2012)

- Khối 12 ôn tập học kỳ 1các môn thi chung

- Thi các môn không thi chung K12 (giáo viên bộ môn tự bố trí thi theo TKB)

- Khối 10 & 11: Ôn tập học kì 1 các môn không thi chung

3- Tuần học 19 khối 12 & tuần 18 khối 10, 11( từ 10/12/2012 đến 15/12/2012)

- Khối 12 : Thi 8 môn chung. Học sinh toàn khối xếp theo vần a, b, c…(xếp phòng thi như thi tốt nghiệp):

+ Ngày 13/12/2012 : Thi môn Văn, Sinh , Tiếng anh

+ Ngày 14/12/2012 : Thi môn Toán, Địa

+ Ngày 15/12/2012 : Thi môn Sử, Lý, Hóa

- Khối 10 & 11 ôn tập học kỳ I các môn thi chung

- Thi các môn không thi chung K10 & K11(giáo viên bộ môn tự bố trí thi theo TKB)

4- Tuần học 20 khối 12 & tuần 19 khối 10, 11(từ 17/12/2012 đến 22/12/2012)

- Khối 10 & 11 : Thi 8 môn chung. Học sinh toàn khối xếp theo vần a, b, c…(xếp phòng thi như thi tốt nghiệp):

* Khối 11 thi từ : 17/12 đến 19/12/2012

+ Ngày 17/12/2012 : Khối 11 thi môn: Văn, Sinh , Tiếng anh

+ Ngày 18/12/2012 : Khối 11 thi môn: Toán, Địa

+ Ngày 19/12/2012 : Khối 11 thi môn: Sử, Lý, Hóa

* Khối 10 thi từ  20/12 đến 22/12/2012

+ Ngày 20/12/2012 : Khối 10 thi môn: Văn, Sinh , Tiếng anh

+ Ngày 21/12/2012 : Khối 10 thi môn: Toán, Địa

+ Ngày 22/12/2012 : Khối 10 thi môn: Sử, Lý, Hóa

- Khối 12: GVCN và GVBM hoàn thành điểm

- GVCN duyệt kết quả với HT

5 - Tuần học 21 khối 12 & tuần 20 khối 10,11( từ 24/12/2012 đến 29/12/2012)

- Khối 10&11: GVCN và GVBM hoàn thành điểm.

- GVCN duyệt kết quả với HT

- Học theo TKB học kì 2

6- Tuần học 22 khối 12 & tuần 21 khối 10, 11( từ 31/12/2012 đến 05/01/2013)

- Sơ kết học kỳ 1.

Lưu ý:

-         Đ/c Nam , Phương Linh xếp phòng thi và tổng hợp điểm .

-           GVCN khối 10 ,11 & 12 gửi danh sách lớp vào hộp thư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hạn cuối 01/12/2012

Ngày 17 tháng 11 năm 2012

BGH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: