Fri12192014

Last update09:05:15 PM GMT

Back KẾ HOẠCH-TKB Kế hoạch chuyên môn tổ Sử - Địa - GDCD

Kế hoạch chuyên môn tổ Sử - Địa - GDCD

  • PDF.
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

TRƯỜNG THPT GANG THÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ Sử - Địa – GDCD                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 03 tháng 09 năm 2012

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2012 - 2013

- Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học phổ thông năm học 2012 -2013 của Bộ Giáo dục - Đào tạo; Sở GD và ĐT Thái Nguyên.

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Gang Thép. Tổ Sử - Địa – GDCD xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Về đội ngũ

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Dân tộc

Đảng, đoàn

1

Lương Thị Huận

31/12/58

ĐH – Địa Lí

Nùng

 

2

Hoàng Thị Tuyến

09/02/63

ĐH- GDCD

Kinh

 

3

Nguyên Thị Tố Ngân

25/02/63

ĐH – Địa Lí

Kinh

Đảng viên

4

Đặng Thị Thu Hà

03/04/75

ĐH- L.Sử

Kinh

Đảng viên

5

Nguyễn Thái Duy

12/08/78

ĐH – Địa Lí

Kinh

Đảng viên

6

Nguyễn Thị Luyến

27/01/80

ĐH- GDCD

Kinh

Đảng viên

7

Lê Chí Trung

29/03/81

ĐH- L.Sử

Kinh

Đoàn viên

8

Nguyễn Thị Duy My

19/07/82

ĐH – Địa Lí

Kinh

Đoàn viên

9

Vy Thị Thu

01/09/83

ĐH- L.Sử

Tày

Đoàn viên

 

- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tố Ngân; Tổ phó: Lương Thị Huận.

- Tổng số thành viên: 09                                                          -  Nam:  02;  Nữ: 07

- Đảng viên: 04.                                                                        -  Đoàn viên: 03

-Trình độ thạc sỹ: 2 đ/c đang đi học.                                       -  Đại học: 09

- Các đồng chí giáo viên kiêm nhiệm công việc nhà trường:

+ Đ/c Nguyễn Thái Duy: Chi ủy viên.

+ Đ/c Nguyễn Thị Tố Ngân: Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

+ Đ/c Lê Chí Trung: Bí thư chi đoàn giáo viên; phó bí thư Đoàn trường.

2. Thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi

- Nhìn chung các đồng chí giáo viên trong tổ đều được đào tạo chính qui, nhiệt tình, có trách nhiệm cao, dễ tiếp cận với cái mới trong công việc, có ý thức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Tổ chuyên môn luôn được sự quan tâm chỉ đạo của chi ủy, của BGH, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường.

- Cơ sở vật chất đầu tư cho giảng dạy, học tập ngày càng đầy đủ hơn. Trường lớp ngày càng khang trang sạch đẹp.

b. Khó khăn

- Mặc dù chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên nhưng nhìn chung vẫn còn ở mức độ thấp. Động cơ học tập của một bộ phận không nhỏ học sinh chưa rõ ràng dẫn đến ý thức học tập chưa cao, gây khó khăn cho việc giảng dạy và chủ nhiệm của giáo viên.

- Trang thiết bị phục vụ giảng dạy  đảm bảo yêu cầu tối thiểu, một số ít còn thiếu hoặc chưa đồng bộ đặc biệt là các thiết bị công nghệ thông tin, cơ  sở vật chất nhìn chung vẫn chưa phù hợp với hướng giảng dạy tích cực ở mức cao.

- Tổ chức biên chế lớp còn  đông gây  khó khăn cho khâu tổ chức các hoạt động dạy học tích cực và quản lí học sinh.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

Mục tiêu 1: Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.

Mục tiêu 2: Nâng cao rõ rệt trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV trong tổ.

Mục tiêu 3: Thực hiện tốt quy định về kiểm tra – đánh giá – thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ 1.1. Kế hoạch tổ, cá nhân đầy đủ, khoa học , hợp lý.

Chỉ tiêu:

100% giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

100% giáo viên có đủ hồ sơ chuyên môn.

Tổ có Sổ kế hoạch của tổ.

2. Nhiệm vụ 1.2. Giáo án soạn mới và  đầu tư nhiều cho nội dung và phương pháp.

Chỉ tiêu:

100% giáo viên soạn đúng theo phân phối chương trình và lịch báo giảng.

100% giáo viên  soạn đầy đủ các tiết theo quy định kể cả tiết thực hành.

100% giáo viên  đầu tư  cho việc soạn bài giảng điện tử với hiệu quả cao.

3. Nhiệm vụ 1.3. Về chất lượng giảng dạy bộ môn

Chỉ tiêu:

Stt

Họ và tên

%HSG

bộ môn

%HS khá

bộ môn

%HS yếu

bộ môn

%VH TB trở lên

% TN

1

Lương Thị Huận

5

20

15

85

80

2

Hoàng Thị Tuyến

8

35

5

95

 

3

Nguyên Thị Tố Ngân

5

20

15

85

80

4

Đặng Thị Thu Hà

5

25

15

85

80

5

Nguyễn Thái Duy

5

20

15

85

80

6

Nguyễn Thị Luyến

8

35

5

95

 

7

Lê Chí Trung

5

25

15

85

80

8

Nguyễn Thị Duy My

5

20

15

85

80

9

Vy Thị Thu

5

25

15

85

80

4. Nhiệm vụ 1.4. Thực hiện thời khóa biểu

Chỉ tiêu:

Môn

Kì I (tiết /tuần )

Kì II (tiết /tuần )

Tự chọn (tiết /tuần)

Địa 10

2

1

Lớp 10A10: 1

Địa 11

1

1

Lớp 11A10: 1

Địa 12

1

2

Lớp 12A10: 1

Sử 10

1

2

Lớp 10A10: 1

Sử 11

1

1

Lớp 11A10: 1

Sử 12

2

1

Lớp 12A10: 1

GDCD10,11,12

1

1

0

5. Nhiệm vụ 1.5: Công tác báo cáo

Chỉ tiêu:

Tổ trưởng báo cáo hàng tháng cho BGH vào ngày 30 hàng tháng.

6. Nhiệm vụ 2.1. Tăng cường hoạt động dự giờ.

Chỉ tiêu:

100% gv đạt đủ số giờ dự quy định: 9 tiết/GV/học kỳ

Tổ trưởng, tổ phó: 2 tiết/GV/học kỳ

7. Nhiệm vụ 2.2. Đẩy mạnh hoạt động thực tập dạy học theo các chuyên đề áp dụng cái mới, giải quyết những hạn chế, yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

Chỉ tiêu:

STT

Họ và tên

Bài thực nghiệm - Thời gian

Chuyên đề - Thời gian

1

Nguyễn Thị Duy My

Cấu trúc của Trái đát. T1/ Th.IX

2

Lương Thị Huận

Sóng, thủy triều … – T3/ Th.IX

3

Nguyên Thị Tố Ngân

Thiên nhiên phân hóa đa dạng  - T2/Th.X

4

Đặng Thị Thu Hà

Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930. T3/Th.X

5

Nguyễn Thị Luyến Hoàng Thị Tuyến

Đổi mới phương pháp ra đề kiểm tra môn GDCD. T1/ThXI

6

Lê Chí Trung

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TDP. T1/ThXII

7

Nguyễn Thái Duy

Lao động và việc làm. T1/Th.I

Tổng

06

01

8.Nhiệm vụ 2.3. Tích cực đăng ký và phấn đấu đạt LĐTT, GVG , CSTĐ các cấp.

Chỉ tiêu:* Cá nhân

STT

Họ và tên

LĐTT

CSTĐCS

1

Lương Thị Huận

x

 

2

Hoàng Thị Tuyến

x

 

3

Nguyên Thị Tố Ngân

x

 

4

Đặng Thị Thu Hà

x

x

5

Nguyễn Thái Duy

x

 

6

Nguyễn Thị Luyến

x

x

7

Lê Chí Trung

x

x

8

Nguyễn Thị Duy My

x

x

9

Vy Thị Thu

x

 

Tổng

09

04

* Tập thể tổ: Tổ LĐTT; Công đoàn tổ tiên tiến xuất sắc.

9. Nhiệm vụ 2.4. Cải tiến phương pháp dạy học.

Chỉ tiêu:

100% giáo viên thực hiện đúng và đẩy đủ tất cả các thí nghiệm, thực hành.

100% GV khai thác tốt các phương tiện dạy học mà trường có; đầu tư nhiều cho các tiết soạn giảng bằng giáo án điện tử.

+ Số bài thực hành có thể làm được trong năm: 25

+ Giáo án điện tử thực hiện trong năm: 65

10. Nhiệm vụ 2.5. Đưa đề và bài giảng điện tử lên mạng

Chỉ tiêu: 100% thành viên trong tổ tham gia làm đề và soạn bài giảng điện tử đưa lên mạng theo đúng tiến đô cụ thể:

  • Về đề và đáp án kiểm tra, gồm:

-         Kiểm tra 1 tiết.

-         Kiểm tra chất lượng học kì.

STT

Môn

Khối

Thời gian đưa lên mạng và người thực hiện

1

Địa lý

10

Tuần 4/Th.XI; Tuần4/ThII. Đ/c My

2

Địa lý

11

Tuần 4/Th.XI; Tuần4/ThII. Đ/c Huận

3

Địa lý

12

Tuần 4/Th.XI; Tuần4/ThII. Đ/c Tố Ngân

4

Lịch sử

10

Tuần 4/Th.XI; Tuần4/ThII. Đ/c Hà; Đ/c Trung

5

Lịch sử

11

Tuần 4/Th.XI; Tuần4/ThII. Đ/c Hà; Đ/c Trung

6

Lịch sử

12

Tuần 4/Th.XI; Tuần4/ThII, Đ/c Hà; Đ/c Trung

Thời gian đưa đề và đáp án kiểm tra chất lượng học kì lên mạng sau khi thi chung toàn trường.

* Về bài giảng điện tử

- Số lượng: Thực hiện đúng 6 bài/ 1 học kỳ.

- Thời gian đưa lên mạng: Tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3. Mỗi tháng 2 bài.

+ Tháng 10: Đ/c Huận, Ngân.

+ Tháng 11: Đ/c Tuyến, My.

+ Tháng 12: Đ/c Luyến

+ Tháng 1: Đ/c Hà, My.

+ Tháng 2: Đ/c Trung

+ Tháng 3: Đ/c Duy, Hà.

11.Nhiệm vụ 2.6: Bồi dưỡng HS giỏi

Chỉ tiêu: - Phụ đạo HSG

STT

Môn

Khối

Giáo viên ôn luyện

Thời gian ôn

Số HS đạt giải

1

GDCD

10

Tuyến, Luyến,Ngân

12/2011- 3/2012

02

2

GDCD

11

Tuyến, Luyến

12/2011- 3/2012

01

3

GDCD

12

Tuyến, Luyến

9/2011-10/2011

01

4

Địa

10

My, Huận

12/2011- 3/2012

01

5

Địa

11

Huận, Duy

12/2011- 3/2012

01

6

Địa

12

Huận, Ngân, My, Duy

9/2011-10/2011

01

7

Sử

10

Hà, Trung, Thu

12/2011- 3/2012

01

8

Sử

11

Hà, Trung, Thu

12/2011- 3/2012

01

9

Sử

12

Đ/c Hà, Trung

9/2011-10/2011

01

Tổng số HSG bộ môn: 10

12.Nhiệm vụ 3.1. Công tác chấm, cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh

Chỉ tiêu:

100% GV thực  hiện đánh giá khách quan, chính xác.

100% GV đầu tư nhiều cho việc soạn đề, kiểm tra có chất lượng cao.

100% GV thực hiện tốt quy định về điểm số.

13. Nhiệm vụ 3.2: Công tác kiểm tra đánh giá

Chỉ tiêu:

- 3 GV được thanh tra: HKI: Nguyễn Thị Luyến, Lương Thị Huận.

HKII: Đặng Thị Thu Hà.

- 100% GV trong tổ được kiểm tra chuyên môn 2 lần/ HK.

Biện pháp:

1) Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

2) Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn (hồ sơ, giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình, theo giảm tải mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Hội nghị cán bộ CCVC, chỉ đạo của Chi ủy, của BGH nhà trường.

- Đối với các lớp tự chọn: Bám sát chương trình của Bộ. GV giúp HS vừa mở rộng, đào sâu kiến thức để HS tham gia thi HSG và thi ĐH.

- Đối với các lớp khác : Bám sát chương trình, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong SGK, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử.

3) Trong giảng dạy cần chú trọng yêu cầu giáo dục toàn diện. GV phải phát huy thế mạnh của môn học trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS, định hướng cho HS trong thị hiếu thẩm mĩ, ứng xử có văn hóa các mối quan hệ trong cũng như ngoài nhà trường.

4)Tổ, nhóm CM lên kế hoạch các hoạt động nói trên cụ thể, công khai để các nhóm, các cá nhân theo dõi và chủ động thực hiện.

5) Tổ CM cải tiến quy trình tổ chức các tiểu chuyên đề, cải tiến cách tiến hành các giờ dạy thực hiện chuyên đề trên cơ sở chú trọng cả 3 khâu: cải tiến chất lượng bài soạn, cải tiến chất lượng giờ lên lớp, cải tiến các đánh giá chất lượng giờ học.

6) Tổ, nhóm CM rà soát, cải tiến, hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy.

7) Tham gia đầy đủ và tích cực các lớp tập huấn chuyên môn do cấp trên tổ chức.

8) Tạo điều kiện  để GV đi học nâng cao trình độ, đi dự giờ hoặc phấn đấu GVG.

9) Mỗi GV coi việc học hỏi, dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của mình và của tổ mình.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Tháng

Nội dung công việc

Người Thực hiện

Ghi chú

 

8/2011

- Phân công giảng dạy.

- Dạy và học theo TKB mới.

- Ổn định hoạt động dạy và học

- Thi khảo sát chất lượng K11,12

- Lập đổi tuyển HSG12.

Cả tổ

 

Từ 01/8/2011

 

 

9/2011

- Khai giảng năm học.

- Dạy và học theo TKB mới.

- Làm KH cá nhân và KH của tổ. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

- Kiểm tra, thanh tra chuyên môn.

- Dạy HSG khối 12.

- Bài thực nghiệm.

 

Cả tổ

 

Cả tổ

 

Đ/cHuận,Ngân,My,DuyTrung,Hà,Tuyến,Luyến.

Đ/c Huận ; My

 

Theo KH BGH

 

10/2011

- Dạy và học theo TKB.

-Kiểm tra, thanh tra chuyên môn

- Thi HSG 12

-Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Bài thực nghiệm.

Cả tổ

 

Theo KH sở GD

Cả tổ

Đ/c Ngân, Đ/c Hà

Theo KH BGH

 

11/2011

- Dạy và học theo TKB.

- Kiểm tra, thanh tra chuyên môn

- Thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm.

- Thi đua chào mừng 20-11.

- Chuyên đề.

Cả tổ

 

Cả tổ

 

 

Đ/c Luyến, Đ/c Tuyến

Theo KH BGH

 

12/2011

- Dạy và học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ của tổ.

- Chuẩn bị đề cương ôn tập HK1

- Ra đề kiểm tra HK I

- Coi thi và chấm thi HkI

- Bài thực nghiệm.

Cả tổ

 

GV được  phân công

 

GV được  phân công

Đ/c Trung

 

Theo KH BGH

 

 

1/2012

- Dạy và học theo TKB HKII.

- Bình xét thi đua HKI

- Dạy HSG khối 10, 11.

– Bài thực nghiệm

Cả tổ

 

GV đã phân công

Đ/c Duy

Theo KH của BGH

 

2/2012

- Dạy và học theo TKB kỳ II

- Dạy HSG 10,11

- Hướng dẫn thực tập sư phạm               (nếu có).

Cả tổ

GV đã  phân công

 

GV đc  phân công

Theo KH của BGH

 

 

3/2012

- Dạy và học theo TKB kỳ II

- Thi HSG 10 và 11

- Thao giảng trường

- Tham gia hoạt động ngày 26/3

- Hướng dẫn thực tập sư phạm (nếu có)..

Cả tổ

 

GV đã đăng ký

 

GV đc  phân công

Theo KH của BGH

 

 

4/2012

- Dạy và học theo TKB.

- Ôn tập cho HS12 thi TN

- Kiểm tra học kỳ II - khối 12

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

Cả tổ

 

GV đc  phân công

Cả tổ

Theo KH của BGH

 

 

5/2012

- Dạy và học theo TKB.

- Thi HK 2 khối 10 và 11.

- Họp tổ tổng kết năm học.

- Tổng kết năm học.

Cả tổ

Theo KH của BGH

 

 

6/2012

- Coi thi TN THPT.

- Chấm thi TN THPT.

- Triển khai công tác hè.

- Tham gia công tác tuyển sinh vào  lớp 10.

Cả tổ

GV đc  phân công

 

 

 

Theo điều động của Sở

 

Theo sự phân công của BGH

 

Gang thép, ngày 03 tháng 9 năm 2012

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Tố Ngân